A gondolat hősei

A gondolat hősei címmel október elsején 17.30 órakor indul Pais István filozófiatörténész, nyugalmazott egyetemi docens díjmentes előadássorozata a Kondor Béla Közösségi Házban.

2020.01.14.:    A hellenisztikus világ és bölcseleti iskolái: a sztoicizmus, az epikureizmus és a szkepticizmus.
2020.01.28.:    Az újkori filozófia atyja: Francis Bacon: a megismerési „ködképek” bírálata, az új tudományos módszer és az „Új Atlantisz” társadalomutópiája.
2020.02.11.:    René Descartes racionális tendenciájú bölcselete: a „gondolkodom, tehát vagyok” elve és az ontikus istenérv.
2020.02.25. :   A kiváló tudós, Galilei küzdelme a geocentrizmus, a tekintélyelvűség és a Biblia ellen.
2020.03.10.:    A humanizmus és a gondolatszabadság bölcselője: Spinoza: a tudományos vallás- és Biblia-szemlélet megalapozása.
2020.03.24.:    A 18. századi francia felvilágosodás deistái: Voltaire, Montesquieu és Rousseau.
2020.04.07.:    A 18. századi francia felvilágosodás materialista gondolkodói: Lamettrie, Helvétius, Diderot és Holbach.
2020.04.21.:    Kant ismeretelmélete, istenérv-ellenzése. Ludwig Feuerbach: a vallás az ember önkivetítése.