A gondolat hősei – Pais István filozófiatörténész, nyugalmazott egyetemi docens előadássorozata 2019. október 1-jén 17.30 órakor kezdődik a Kondor Béla Közösségi Házban.

A díjmentes előadásokra mindenkit szeretettel várunk!

2019.10.01.:    Bevezetés a filozófiába: a bölcselet alapvető kérdései és irányzatai.
2019.10.15.:    A filozófiai gondolkodást „előkészítő” Homérosz, Hésziodosz, a „hét bölcs” és a gnómaköltők.
2019.10.29.:    A görög bölcselet kezdetei: a milétoszi iskola, a püthagoreizmus, Xenophanész és Hérakleitosz.
2019.11.12. :   A görög felvilágosodás és a szofisták.
2019.11.26.:    Az „isteni Platón” társadalomutópiája, esztétikája és nagyhatású ideatana.
2019.12.10.:    Az antikvitás „legegyetemesebb koponyája”, a „tudományok Makedóniai Nagy Sándora”: Arisztotelész.
2020.01.14.:    A hellenisztikus világ és bölcseleti iskolái: a sztoicizmus, az epikureizmus és a szkepticizmus.
2020.01.28.:    Az újkori filozófia atyja: Francis Bacon: a megismerési „ködképek” bírálata, az új tudományos módszer és az „Új Atlantisz” társadalomutópiája.
2020.02.11.:    René Descartes racionális tendenciájú bölcselete: a „gondolkodom, tehát vagyok” elve és az ontikus istenérv.
2020.02.25. :   A kiváló tudós, Galilei küzdelme a geocentrizmus, a tekintélyelvűség és a Biblia ellen.
2020.03.10.:    A humanizmus és a gondolatszabadság bölcselője: Spinoza: a tudományos vallás- és Biblia-szemlélet megalapozása.
2020.03.24.:    A 18. századi francia felvilágosodás deistái: Voltaire, Montesquieu és Rousseau.
2020.04.07.:    A 18. századi francia felvilágosodás materialista gondolkodói: Lamettrie, Helvétius, Diderot és Holbach.
2020.04.21.:    Kant ismeretelmélete, istenérv-ellenzése. Ludwig Feuerbach: a vallás az ember önkivetítése.