“A Biblia igazi világa” előadássorozat

2018.12.11.:    Mágia és áldozás a Bibliában /ember- és állatáldozás a „Szentírás”-ban; a húsvét, a pünkösd és a karácsony ünnepe az Ó- és az Újszövetségben/.

2019.01.15.:    A család története a Bibliában /többnejűség és monogámia, a sógori házasság; a szexualitás és a szerelem kérdése a „Szentírás”– ban/.

2019.01.29.:    Az újszövetségi Jézus-alak élete és tanításai. I.

2019.02.12.:    Az újszövetségi Jézus-alak élete és tanításai. II.

2019.02.26. :   Érdekes-fontos bibliai történetek. I. /az özönvíz; a mitikus Ábrahám, Izsák és Jákob; a sosem létezett Mózes; a „bölcs” Salamon; Eszter és a purim ünnepe; Zsuzsanna és a vének/.

2019.03.12.:    Érdekes-fontos bibliai történetek. II. /a Karmel hegyi „istenítélet”; Mikeás és az „Úr” 400 prófétája; Jób szenvedései és az isteni humanizmus; halottak feltámasztása az Ó- és Újtestamentumban/.

2019.03.26.:    Bibliai gondolatok, aforizmák a társadalomról, a vallásról, emberi  önmagunkról, a családról, az életről és a halálról.

Az előadások díjmentesen látogathatók!